(N·s)/m²

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere (N·s)/m² omgerekend kan worden.(N·s)/m² omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dynamische viscositeit'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval '(N·s)/m²'. De waarde wordt vervolgens geconverteerd naar alle meeteenheden waarmee de rekenmachine bekend is.

(N·s)/m²