Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Quarter-millimeters [q]

=   0,059 055 118 1 Picas [pc]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Quarter-millimeters in Picas omgerekend kan worden.


Quarter-millimeters / q   ->   Picas / pc