Beginwaarde:


Klassieke calculator van meeteenheden:

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:Eenheden omrekenen / rekenmachine voor maateenheden

Het converteren van eenheden is allesbehalve triviaal: Millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mijl, zeemijl, voet, yard, duim resp. inch, el, parsec en lichtjaar. In al deze maateenheden kunnen afstanden worden weergegeven. En daarbij zijn dit nog lang niet alle mogelijke maateenheden hiervoor, maar slechts de meest gebruikte. Bij oppervlaktes (Vierkante meter, Vierkante kilometer, Are, Hextare, Morgen, Acre en andere), temperaturen (Graad Celsius, Kelvin, Graad Fahrenheit en andere), snelheden (Meter per seconde, Kilometer per uur, Mijlen per uur, Knopen, Mach en andere), gewichten (Centenaar, Kilogram, Metrieke ton, US ton, Pound en andere) en volumes (Kubieke meter, Hectoliter, Imp gallon liquid, US gallon liquid, barrel en andere) is het niet veel beter. En om de chaos compleet te maken bestaan er van deze eenheden ook nog hogere en lagere eenheden (-> milli, centi, deci en andere). Kortom: een chaos waaruit niemand meer wijs kan worden, en zeker niet zonder naslagwerk en diverse hulpmiddeltjes. Een rekenmachine voor meeteenheden zoals deze is perfect voor het converteren van eenheden.


  1. Kies de juiste categorie uit de keuzelijst.
  2. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. De basisbewerkingen in het rekenen: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*, x), delen (/, :, ÷), exponent (^), haakjes en π (pi) zijn op dit punt allemaal toegestaan.
  3. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren.
  4. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren.
  5. Dan, als het resultaat verschijnt, is er nog steeds de mogelijkheid om het af te ronden tot op een bepaald aantal decimalen, wanneer dit zinvol is om dat te doen.

Maak gebruik van de volledige prestaties van deze rekenmachine

Met deze rekenmachine is het mogelijk om de waarde in te voeren met de oorspronkelijke meeteenheid die moet worden geconverteerd; bijvoorbeeld '723 Becquerel'. Hierbij kan de volledige naam van de eenheid of de afkorting ervan worden gebruiktbijvoorbeeld 'Becquerel' of 'bq'. Vervolgens bepaalt de rekenmachine de categorie van de te converteren meeteenheid, in dit geval 'Radioactiviteit'. Daarna zet het de ingevoerde waarde om in alle eenheden die bekend zijn voor de rekenmachine. In de resulterende lijst vindt u zeker ook de conversie die u oorspronkelijk zocht. Als alternatief kan de om te rekenen waarde als volgt worden ingevoerd: '71 Becquerel in Kilobecquerel' of '92 bq -> kbq' of '85 bq = kbq'. Voor dit alternatief berekent de rekenmachine ook onmiddellijk in welke eenheid de oorspronkelijke waarde specifiek moet worden omgezet. Ongeacht welke van deze mogelijkheden men ook gebruikt, het bespaart de omslachtige zoektocht naar de juiste vermelding in lange selectielijsten met talloze categorieën en talloze ondersteunde eenheden. Dat alles wordt voor ons overgenomen door de rekenmachine en het werk wordt in een fractie van een seconde gedaan.

Wiskundige uitdrukkingen

Bovendien maakt de rekenmachine het mogelijk om wiskundige uitdrukkingen te gebruiken. Hierdoor kan er niet alleen met getallen worden gerekend, zoals bijvoorbeeld '(14 * 48) bq'. Maar verschillende meeteenheden kunnen ook direct aan elkaar worden gekoppeld bij de conversie. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien: '723 Becquerel + 2169 Kilobecquerel' of '24mm x 58cm x 13dm = ? cm^3'. De op deze manier gecombineerde meeteenheden moeten natuurlijk bij elkaar passen en zinvol zijn in de betreffende combinatie.

Getallen in wetenschappelijke notatie

Als er een vinkje is geplaatst naast 'Getallen in wetenschappelijke notatie', verschijnt het antwoord in zwevendekommanotatie. Bijvoorbeeld, 2,856 099 974 009 5×1030. Voor deze presentatievorm wordt het getal gesegmenteerd in een exponent, hier 30, en het eigenlijke getal, hier 2,856 099 974 009 5. Voor apparaten waarop de mogelijkheden voor het weergeven van getallen beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij zakrekenmachines, worden getallen ook weergegeven als 2,856 099 974 009 5E+30. Dit maakt met name zeer grote en zeer kleine aantallen gemakkelijker leesbaar. Indien op deze plaats geen vinkje is geplaatst, dan wordt het resultaat op de gebruikelijke manier weergegeven. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het er dan zo uitzien: 2 856 099 974 009 500 000 000 000 000 000. Onafhankelijk van de presentatie van de resultaten is de maximale nauwkeurigheid van deze calculator 14 plaatsen. Dat zou voor de meeste toepassingen nauwkeurig genoeg moeten zijn.