Rekenmachine voor maateenheden

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
  Getallen in wetenschappelijke notatieRekenmachine voor maateenheden:


Met deze rekenmachine is het mogelijk om de waarde in te voeren met de oorspronkelijke meeteenheid die moet worden geconverteerd; bijvoorbeeld '364 Attometer'. Hierbij kan de volledige naam van de eenheid of de afkorting ervan worden gebruiktbijvoorbeeld 'Attometer' of 'am'. Vervolgens bepaalt de rekenmachine de categorie van de te converteren meeteenheid, in dit geval 'Lengte'. Daarna zet het de ingevoerde waarde om in alle eenheden die bekend zijn voor de rekenmachine. In de resulterende lijst vindt u zeker ook de conversie die u oorspronkelijk zocht. Ongeacht welke van deze mogelijkheden men ook gebruikt, het bespaart de omslachtige zoektocht naar de juiste vermelding in lange selectielijsten met talloze categorieën en talloze ondersteunde eenheden. Dat alles wordt voor ons overgenomen door de rekenmachine en het werk wordt in een fractie van een seconde gedaan.

Wiskundige uitdrukkingen

Bovendien maakt de rekenmachine het mogelijk om wiskundige uitdrukkingen te gebruiken. Hierdoor kan er niet alleen met getallen worden gerekend, zoals bijvoorbeeld '(55 * 89) am'. Maar verschillende meeteenheden kunnen ook direct aan elkaar worden gekoppeld bij de conversie. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien: '364 Attometer + 1092 Attometer' of '7mm x 71cm x 43dm = ? cm^3'. De op deze manier gecombineerde meeteenheden moeten natuurlijk bij elkaar passen en zinvol zijn in de betreffende combinatie.

Getallen in wetenschappelijke notatie

Als er een vinkje is geplaatst naast 'Getallen in wetenschappelijke notatie', verschijnt het antwoord in zwevendekommanotatie. Bijvoorbeeld, 2,400 999 978 150 9×1029. Voor deze presentatievorm wordt het getal gesegmenteerd in een exponent, hier 29, en het eigenlijke getal, hier 2,400 999 978 150 9. Voor apparaten waarop de mogelijkheden voor het weergeven van getallen beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij zakrekenmachines, worden getallen ook weergegeven als 2,400 999 978 150 9E+29. Dit maakt met name zeer grote en zeer kleine aantallen gemakkelijker leesbaar. Indien op deze plaats geen vinkje is geplaatst, dan wordt het resultaat op de gebruikelijke manier weergegeven. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het er dan zo uitzien: 240 099 997 815 090 000 000 000 000 000. Onafhankelijk van de presentatie van de resultaten is de maximale nauwkeurigheid van deze calculator 14 plaatsen. Dat zou voor de meeste toepassingen nauwkeurig genoeg moeten zijn.