Klik hier om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken


Privacybeleid

1. Algemene informatie

1.1. Verantwoordelijk voor deze website

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming is:

DataQualityApps e. K.
Mädelegabelweg 1
86836 Untermeitingen
Telefoon: +49 (0)8232 189049
e-mail: Contactformulier

2. Gegevens verzameld op onze website

2.1. Server-logbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt en slaat ons systeem automatisch de volgende informatie op: browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip van het serververzoek, IP-adres, website van waaruit de gebruiker onze website heeft bezocht, bezochte webpagina

Deze gegevens worden opgeslagen om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG.

2.2. Gegevens ingevoerd op de website

De gegevens die rechtstreeks op de website worden ingevoerd, worden niet opgeslagen. Dit geldt voor informatie die moet worden doorzocht, voor waarden die moeten worden geconverteerd en voor validering van gegevens.

2.3. Contact formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, bij ons opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken. We delen deze gegevens niet met derden.

De verwerking van deze gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd volgens uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter f van de AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, blijven ongewijzigd door de intrekking. Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betreffende persoon een klacht indienen bij de verantwoordelijke regelgevende instanties.

We bewaren de gegevens die u hebt ingevoerd in het contactformulier totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor opslag niet langer wordt gegeven.

2.4. Inhoud delen op Facebook, Twitter, Google+

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+ in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Rechtstreeks contact tussen deze netwerken en de gebruiker wordt alleen tot stand gebracht wanneer de gebruiker op een van deze knoppen klikt. Er is geen automatische overdracht van gebruikersgegevens naar de exploitanten van deze platforms.

2.5. Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense gebruikt "cookies" (tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen) en "webbakens" (onzichtbare grafische afbeeldingen) om het gebruik van de website te analyseren. De verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt naar Google in de Verenigde Staten verzonden om daar op een server te worden opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan de contractuele partners van Google. Google zal deze gegevens echter niet samenvoegen met gegevens over u, die afkomstig zijn van andere bronnen. Meer informatie

AdSense-cookies worden opgeslagen overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zijn website en zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.