Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere 1/Ω in Mho omgerekend kan worden: 1 1/Ω = 1 Mho [℧]


1/Ω in Mho omrekenen