Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere 1/Ω in Siemens omgerekend kan worden: 1 1/Ω = 1 Siemens [S]


1/Ω in Siemens omrekenen