Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Acre (US) [ac]

=   4,046 873 ×1034 Millibarn [mb]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Acre (US) in Millibarn omgerekend kan worden.


Acre (US) / ac   ->   Millibarn / mb