Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Acre (US) [ac]

=   4 840,019 826 644 6 Square yard [yd²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Acre (US) in Square yard omgerekend kan worden.


Acre (US) / ac   ->   Square yard / yd²