Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Acre-foot [ac ft]

=   1 303 405,714 285 7 Quart liquid US

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Acre-foot in Quart liquid US omgerekend kan worden.


Acre-foot / ac ft   ->   Quart liquid US