Ampère-winding omrekenen

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Ampère-winding omgerekend kan worden.Ampère-winding omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Magnetomotorische kracht'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Ampère-winding [Aw]'. De waarde wordt vervolgens geconverteerd naar alle meeteenheden waarmee de rekenmachine bekend is.