Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


24,188 842 54 Attoseconde [as]
0,024 188 842 5 Femtoseconde [fs]
2,418 884 254 ×10-5 Picoseconde [ps]
2,418 884 254 ×10-8 Nanoseconde [ns]
2,418 884 254 ×10-11 Microseconde [µs]
2,418 884 254 ×10-14 Milliseconde [ms]
2,418 884 254 ×10-17 Seconde [s]
4,031 473 756 666 7×10-19 Minuut [min]
6,719 122 927 777 8×10-21 Uur [std]
2,799 634 553 240 7×10-22 Dag
3,999 477 933 201 1×10-23 Week
9,198 327 771 228 7×10-24 Maand
7,665 139 060 325 ×10-25 Jaar
4,486 843 503 874 9×1026 Plancktijd
1 Atomic time unit
0,000 241 888 4 Svedberg [S]
2,418 884 254 ×10-9 Shake

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Atomic time unit omgerekend kan worden.


Atomic time unit