Bar -> Pascal

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Bar in Pascal omgerekend kan worden: 1 Bar = 100 000 Pascal [Pa]Bar in Pascal omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Druk'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Bar'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Pascal [Pa]'.

Bar -> Pascal