Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Barrel dry US

=   0,018 904 496 8 Cubic fathom [fm³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Barrel dry US in Cubic fathom omgerekend kan worden.


Barrel dry US   ->   Cubic fathom / fm³