Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Barye [Ba]

=   0,010 197 162 1 Kilogram-force per vierkante meter [kgf/m²]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Barye in Kilogram-force per vierkante meter omgerekend kan worden.


Barye / Ba   ->   Kilogram-force per vierkante meter / kgf/m²