Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Barye in N/cm² omgerekend kan worden: 1 Barye [Ba] = 0,000 01 N/cm²


Barye in N/cm² omrekenen