Binair (Basis 2) -> Octaal (Basis 8)

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:
Rekenmachine waarmee onder andere Binair (Basis 2) in Octaal (Basis 8) omgerekend kan worden.Binair (Basis 2) in Octaal (Basis 8) omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Getallensysteem'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Binair (Basis 2)'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Octaal (Basis 8)'.

Binair (Basis 2) -> Octaal (Basis 8)