Boogseconden -> Boogminuten

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Boogseconden in Boogminuten omgerekend kan worden: 1 Boogseconden = 0,016 666 666 666 667 BoogminutenBoogseconden in Boogminuten omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Hoek'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Boogseconden'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Boogminuten'.

Boogseconden -> Boogminuten