Calorie -> Wattuur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Calorie in Wattuur omgerekend kan worden: 1 Calorie [cal] = 0,001 163 Wattuur [Wh]Calorie in Wattuur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Energie'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Calorie [cal]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Wattuur [Wh]'.

Calorie -> Wattuur