Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Calorie in Wattuur omgerekend kan worden: 1 Calorie [cal] = 0,001 163 Wattuur [Wh]


Calorie in Wattuur omrekenen