Centiliter -> Kubieke dezimeter

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Centiliter in Kubieke dezimeter omgerekend kan worden: 1 Centiliter [cl] = 0,01 Kubieke dezimeter [dm³]Centiliter in Kubieke dezimeter omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Centiliter [cl]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kubieke dezimeter [dm³]'.

Centiliter -> Kubieke dezimeter