Circular inch -> Square foot

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Circular inch in Square foot omgerekend kan worden: 1 Circular inch [circin] = 0,005 454 154 137 474 9 Square foot [ft²]Circular inch in Square foot omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Oppervlak'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Circular inch [circin]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Square foot [ft²]'.