Cubic foot -> Barrel imperial

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic foot in Barrel imperial omgerekend kan worden: 1 Cubic foot [ft³] = 0,173 023 207 195 63 Barrel imperialCubic foot in Barrel imperial omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Cubic foot [ft³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Barrel imperial'.