Cubic foot per second -> Gallon (fluid, US) per second

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic foot per second in Gallon (fluid, US) per second omgerekend kan worden: 1 Cubic foot per second [cfs] = 7,480 519 480 519 5 Gallon (fluid, US) per second [gps]Cubic foot per second in Gallon (fluid, US) per second omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Cubic foot per second [cfs]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'.

Cubic foot per second -> Gallon (fluid, US) per second