Cubic foot per second -> Kubieke decimeter per seconde

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic foot per second in Kubieke decimeter per seconde omgerekend kan worden: 1 Cubic foot per second [cfs] = 28,316 846 592 Kubieke decimeter per seconde [dm³/s]Cubic foot per second in Kubieke decimeter per seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Cubic foot per second [cfs]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kubieke decimeter per seconde [dm³/s]'.