Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic inch in Gill imperial omgerekend kan worden: 1 Cubic inch [in³] = 0,115 348 804 797 09 Gill imperial [gi]


Cubic inch in Gill imperial omrekenen