Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Cubic inch [in³]

=   0,115 348 804 8 Gill imperial [gi]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic inch in Gill imperial omgerekend kan worden.


Cubic inch / in³   ->   Gill imperial / gi