Cubic inch   ->   Minim imperial

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic inch in Minim imperial omgerekend kan worden: 1 Cubic inch [in³] = 276,837 131 513 02 Minim imperial [min]Cubic inch in Minim imperial omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Cubic inch [in³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Minim imperial [min]'.

Cubic inch in Minim imperial omrekenen (Volume)