Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Cubic inch per minute [in³/min]

=   0,016 666 666 7 Cubic inch per second [in³/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic inch per minute in Cubic inch per second omgerekend kan worden.


Cubic inch per minute / in³/min   ->   Cubic inch per second / in³/s