Cubic inch per minute -> Kubieke meter per seconde

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic inch per minute in Kubieke meter per seconde omgerekend kan worden: 1 Cubic inch per minute [in³/min] = 0,000 000 273 117 733 333 33 Kubieke meter per seconde [m³/s]Cubic inch per minute in Kubieke meter per seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Cubic inch per minute [in³/min]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kubieke meter per seconde [m³/s]'.

Cubic inch per minute -> Kubieke meter per seconde