Cubic yard -> Cubic fathom

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Cubic yard in Cubic fathom omgerekend kan worden: 1 Cubic yard [yd³] = 0,125 Cubic fathom [fm³]Cubic yard in Cubic fathom omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volume'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Cubic yard [yd³]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Cubic fathom [fm³]'.

Cubic yard -> Cubic fathom