Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Deciton in Karaat (metrieke) omgerekend kan worden: 1 Deciton [dt] = 500 000 Karaat (metrieke) [kt]


Deciton in Karaat (metrieke) omrekenen