Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Dram (avoirdupois)

=   0,000 612 244 9 Stone

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Dram (avoirdupois) in Stone omgerekend kan worden.


Dram (avoirdupois)   ->   Stone