Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Foot - Voet [ft]

=   1,333 333 333 3 Quarter

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Foot - Voet in Quarter omgerekend kan worden.


Foot - Voet / ft   ->   Quarter