Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Foot of mercury [ftHg]

=   0,040 636 66 N/mm²

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Foot of mercury in N/mm² omgerekend kan worden.


Foot of mercury / ftHg   ->   N/mm²