Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


84,666 67 µm/s²
0,084 666 67 mm/s²
0,008 466 667 cm/s²
8,466 667 ×10-5 m/s²
8,466 667 Milligal [mGal]
0,008 466 667 Gal
1 Foot per hour per second [fph/s]
0,016 666 667 3 Foot per minute per second [fpm/s]
0,000 277 777 8 Foot per second squared [fps²]
0,200 000 023 6 Inch per minute per second [ipm/s]
0,003 333 333 5 Inch per second squared [ips²]
0,000 189 393 9 Mile per hour per second [mph/s]
3,156 565 780 839 9×10-6 Mile per minute per second [mpm/s]
5,260 942 968 066 5×10-8 Mile per second squared [mps²]
0,000 164 578 9 Knot per second [kn/s]
8,633 597 609 785 2×10-6 Gravitatieversnelling

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.