Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Foot-poundal [ftpdl]

=   2,630 177 652 919 7×1014 Kiloelektronvolt [keV]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Foot-poundal in Kiloelektronvolt omgerekend kan worden.


Foot-poundal / ftpdl   ->   Kiloelektronvolt / keV