Gallon (fluid, US) per hour -> Kubieke decimeter per uur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Gallon (fluid, US) per hour in Kubieke decimeter per uur omgerekend kan worden: 1 Gallon (fluid, US) per hour [gph] = 3,785 411 784 Kubieke decimeter per uur [dm³/h]Gallon (fluid, US) per hour in Kubieke decimeter per uur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Gallon (fluid, US) per hour [gph]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kubieke decimeter per uur [dm³/h]'.