Gallon (fluid, US) per minute -> Gallon (fluid, US) per second

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Gallon (fluid, US) per minute in Gallon (fluid, US) per second omgerekend kan worden: 1 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] = 0,016 666 666 666 667 Gallon (fluid, US) per second [gps]Gallon (fluid, US) per minute in Gallon (fluid, US) per second omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'.

Gallon (fluid, US) per minute -> Gallon (fluid, US) per second