Gallon (fluid, US) per minute -> Liter per seconde

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Gallon (fluid, US) per minute in Liter per seconde omgerekend kan worden: 1 Gallon (fluid, US) per minute [gpm] = 0,063 090 196 4 Liter per seconde [l/s]Gallon (fluid, US) per minute in Liter per seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Liter per seconde [l/s]'.

Gallon (fluid, US) per minute -> Liter per seconde