Gallon (fluid, US) per second -> Cubic foot per second

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Gallon (fluid, US) per second in Cubic foot per second omgerekend kan worden: 1 Gallon (fluid, US) per second [gps] = 0,133 680 555 555 56 Cubic foot per second [cfs]Gallon (fluid, US) per second in Cubic foot per second omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Cubic foot per second [cfs]'.

Gallon (fluid, US) per second -> Cubic foot per second