Gallon (fluid, US) per second -> Kubieke centimeter per uur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Gallon (fluid, US) per second in Kubieke centimeter per uur omgerekend kan worden: 1 Gallon (fluid, US) per second [gps] = 13 627 482,422 4 Kubieke centimeter per uur [cm³/h]Gallon (fluid, US) per second in Kubieke centimeter per uur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Volumedebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kubieke centimeter per uur [cm³/h]'.

Gallon (fluid, US) per second -> Kubieke centimeter per uur