Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gigapascal [GPa]

=   295 299,801 647 12 Inch of mercury [inHg]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gigapascal in Inch of mercury omgerekend kan worden.


Gigapascal / GPa   ->   Inch of mercury / inHg