Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gigapascal [GPa]

=   1 000 000 000 Pascal [Pa]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gigapascal in Pascal omgerekend kan worden.


Gigapascal / GPa   ->   Pascal / Pa