Gigaton olie-equivalent -> m³ Diesel

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Gigaton olie-equivalent in m³ Diesel omgerekend kan worden: 1 Gigaton olie-equivalent [Gtoe] = 1 020 408 163,265 3 m³ DieselGigaton olie-equivalent in m³ Diesel omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Oolie-equivalent'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Gigaton olie-equivalent [Gtoe]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'm³ Diesel'.