Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gigavolt [GV]

=   1,0×1021 Picovolt [pV]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gigavolt in Picovolt omgerekend kan worden.


Gigavolt / GV   ->   Picovolt / pV