Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gill imperial [gi]

=   8,669 357 274 7 Cubic inch [in³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gill imperial in Cubic inch omgerekend kan worden.


Gill imperial / gi   ->   Cubic inch / in³