Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Grain in Ons omgerekend kan worden: 1 Grain [gr] = 0,002 285 714 285 714 3 Ons [oz]


Grain in Ons omrekenen