Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gram per kubieke centimeter [g/cm³]

=   100 000 000 000 Nanogram per deciliter [ng/dl]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gram per kubieke centimeter in Nanogram per deciliter omgerekend kan worden.


Gram per kubieke centimeter / g/cm³   ->   Nanogram per deciliter / ng/dl