Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gram per kubieke centimeter [g/cm³]

=   0,578 036 672 1 Ounce per cubic inch [oz/in³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gram per kubieke centimeter in Ounce per cubic inch omgerekend kan worden.


Gram per kubieke centimeter / g/cm³   ->   Ounce per cubic inch / oz/in³