Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gram per kubieke decimeter [g/dm³]

=   1 000 000 Nanogram per milliliter [ng/ml]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gram per kubieke decimeter in Nanogram per milliliter omgerekend kan worden.


Gram per kubieke decimeter / g/dm³   ->   Nanogram per milliliter / ng/ml