Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Gram per liter [g/l]

=   0,998 847 369 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Gram per liter in Ounce per cubic foot omgerekend kan worden.


Gram per liter / g/l   ->   Ounce per cubic foot / oz/ft³